• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Powrót do listy wpisów

Kolizja czy stłuczka drogowa z pewnością nie należą do najprzyjemniejszych zdarzeń, podobnie jak i procedura likwidacji samej szkody, szczególnie, gdy jesteśmy stroną poszkodowaną. Mimo, że idea ubezpieczenia komunikacyjnego ma za zadanie zrekompensować nam poniesione straty, to przede wszystkim związane są one ze szkodami materialnymi – nikt nie zapłaci za stracony czas albo skołatane nerwy. Zazwyczaj poszkodowani w wypadku komunikacyjnym mają możliwość zapłaty z polisy OC sprawcy zdarzenia lub też własnego ubezpieczenia AC. W tej konkretnej sytuacji, kiedy winę jesteśmy w stanie jednoznacznie przypisać konkretnej osobie, zalecamy jednak, aby cały cały proces zgłoszenia i likwidacji dokonać z ochrony OC sprawcy.

Konsekwencje skorzystania przez poszkodowanego z AC

Co prawda możliwy jest również wariant zainicjowania procedury likwidacyjnej szkody z posiadanej polisy, pomimo, że to nie my jesteśmy sprawcą drogowego wypadku. W ostatecznym rozrachunku decyzja ta nie zawsze bywa optymalna. Po pierwsze, z chwilą zgłoszenia zamiaru naprawy uszkodzonego pojazdu z AC, fakt ten automatycznie zostanie odnotowany w bazie UFG, co z reguły skutkować będzie stratą wypracowanych zniżek. Wyjątkiem jest zakres Auto Casco poszerzony o ubezpieczenie od utraty zniżek. W innym przypadku – przy wykupie kolejnej polisy – zapłacimy znacznie więcej za ochronę.

Likwidacja szkody z AC i co dalej?

Niektórzy poszkodowani decydują się na uruchomienie swojej polisy AC w sytuacjach, kiedy istnieje realne ryzyko, że procedura odszkodowawcza będzie się przedłużała, np. w wyniku zmiany zeznań sprawcy i nie przyznawania się przez niego do winy. Po czasie ubezpieczyciel, który wystawił polisę AC, może wystąpić do towarzystwa, w którym sprawca wykupił ochronę OC i zażądać regresem stosownej rekompensaty. Po skutecznym dochodzeniu takiego roszczenia, niekorzystny dla poszkodowanego wpis w bazie UFG zostanie usunięty.

Polisa OC sprawcy – to najlepsze warunki dla pokrzywdzonego w wypadku

Kluczowym jednak powodem, dla którego sugerujemy dążenie do wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy jest fakt, że taka polisa zwykle ma zdecydowanie szerszy zakres świadczeń, z jakich uprawniona jest skorzystać osoba poszkodowana. Dotyczy to przede wszystkim możliwości ubiegania się o naprawę pojazdu przy zastosowaniu wyłącznie oryginalnych, a nie zastępczych części i podzespołów. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że jakość tzw. zamienników znacząco odbiega od elementów fabrycznych wytwarzanych u producenta. Kolejną zaletą likwidacji szkody z OC sprawcy jest opcja skorzystania z auta zastępczego (w podobnej klasie) – na okres naprawy uszkodzonego w wypadku samochodu należącego do poszkodowanego.

Grupa Kocpol oferuje szeroką gamę aut zastępczych dostępnych na czas naprawy. Sprawdź najlepszą ofertę aut zastępczych z oc sprawcy Kraków