• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Powrót do listy wpisów

Likwidacja szkód komunikacyjnych obejmuje szeroki zakres działań mających na celu przywrócenie sprawności pojazdu oraz zminimalizowanie konsekwencji dla poszkodowanego. Metody te mogą różnić się w zależności od stopnia uszkodzeń oraz indywidualnych potrzeb poszkodowanego. Istotne jest również zapewnienie wsparcia i porad prawnych dla poszkodowanych, aby mogli skutecznie dochodzić swoich roszczeń i uzyskać odpowiednie odszkodowanie.

Czym jest szkoda komunikacyjna?

Szkoda komunikacyjna to szkoda, która powstała na wskutek kolizji lub wypadku drogowego. Może ona obejmować uszkodzenia pojazdów, urazy ciała, koszty leczenia, a także inne straty finansowe związane z zaistniałym zdarzeniem. Warto podkreślić, że szkoda komunikacyjna nie ogranicza się tylko do pojazdu, kierowcy czy właściciela pojazdu, ale może dotyczyć także innych uczestników wypadku lub osób poszkodowanych przez zdarzenie. W rezultacie likwidacja szkód komunikacyjnych wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego różnorodne aspekty strat i potrzeb poszkodowanych.

Metody likwidacji szkód komunikacyjnych

Na przykładzie praktyki związanej z likwidacją szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC p.p.m. możemy wyróżnić trzy metody:

Metoda kosztorysowa

W ramach tej metody ubezpieczyciel dokonuje wyceny szkody na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez rzeczoznawcę lub wyceny wartości rynkowej pojazdu w przypadku szkód całkowitych. Kosztorys uwzględnia koszty naprawy samochodu oraz ewentualne koszty związane z wynajmem pojazdu zastępczego. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez poszkodowanego i towarzystwa ubezpieczeniowego, przystępuje się do naprawy pojazdu.

Metoda bezgotówkowa

Jest to sposób rozliczenia szkód, który eliminuje konieczność rozliczenia gotówkowego przez poszkodowanego. Zakład ubezpieczeń bezpośrednio pokrywa koszty naprawy bezpośrednio warsztatowi lub poszkodowanemu. W ten sposób poszkodowany nie musi ponosić kosztów naprawy na własną rękę, dzięki czemu proces likwidacji szkody jest wygodny i efektywny.

Metoda fakturowa

Polega na wystawieniu faktury przez warsztat naprawczy bezpośrednio na ubezpieczyciela. Zaletą metody fakturowej jest fakt, iż poszkodowany nie musi wówczas angażować swoich środków finansowych na naprawę, a wszelkie formalności i płatności są uregulowane między ubezpieczycielem a warsztatem. Ta metoda jest często wygodna dla poszkodowanych, ponieważ nie muszą oni martwić się o uregulowanie płatności z własnej kieszeni.

Proces likwidacji szkody komunikacyjnej

Wybór metody likwidacji szkód zależy od preferencji poszkodowanego, polisy ubezpieczeniowej oraz ustaleń między ubezpieczycielem a warsztatem naprawczym. Każda z tych metod ma swoje zalety i może być stosowana w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności.