• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Powrót do listy wpisów

Najbardziej stresującym momentem w życiu każdego kierowcy jest udział w kolizji, wypadku czy stłuczce parkingowej. Po napisaniu oświadczenia sprawcy kolizji należy jak najszybciej zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeniowego winowajcy zdarzenia. Po kilku dniach na swoim koncie możesz zauważyć kwotę odszkodowania, która została przelana bez żadnych dodatkowych ustaleń jak chociażby oględziny czy wstępny kosztorys. Jest to wypłacona przez ubezpieczyciela kwota bezsporna. Co w takiej sytuacji robić? Czy to oznacza zakończenie całego procesu?

Bezsporna kwota odszkodowania – co to takiego?

Bezsporna kwota odszkodowania to świadczenie oferowane przez ubezpieczyciela w związku ze zgłoszonym zdarzeniem losowym. Jej wysokość jest zawarta w decyzji wypłaty odszkodowania – pozostaje poza sporem o wysokość odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wydaje ją w sposób uznaniowy. Przyznanie tej formy odszkodowania jest równoznaczne z tym, że ubezpieczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zdarzenie. Bezsporna kwota, która należy się poszkodowanemu od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszonym zdarzeniem jest zwykle zaniżona. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty, a poszkodowany nie może odmówić przyjęcia tej kwoty. Ma on równocześnie prawo do dalszego dochodzenia wyższego odszkodowania.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę kwoty bezspornej odszkodowania?

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty kwoty bezspornej w ciągu 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez osobę poszkodowaną. Zakład ubezpieczeń przyjmuje zgłoszenie i w tym czasie powinien przelać pieniądze na numer konta poszkodowanego. Jeżeli jednak termin ten ma ulec przekroczeniu, to ubezpieczyciel musi w każdym przypadku uzasadnić przedłużenie terminu i w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wypłacić świadczenia. Jeżeli nawet termin wypłaty odszkodowania się wydłuży, to ubezpieczyciel musi wypłacić kwotę bezsporną maksymalnie w ciągu 90 dni od zgłoszenia szkody. Oczywiście istnieją wyjątki. Są to przypadki kiedy wypłata odszkodowania i ustalenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest uzależnione od toczącego się postępowania cywilnego bądź karnego.

Wypłata kwoty bezspornej jest jednostronnym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń, nie jest wymagana akceptacja ze strony poszkodowanego.

Przyjęcie kwoty bezspornej, a dalsze dochodzenie

To, co już wiemy o kwocie bezspornej to fakt, że poszkodowany nie może odmówić jej przyjęcia. Ale co dalej? Przyjęcie kwoty należnej poszkodowanemu od ubezpieczyciela sprawcy oznacza koniec walki o wyższe odszkodowanie? Nie!

Kwota bezsporna zostaje wypłacona po podjęciu decyzji przez zakład ubezpieczeń przejęciu odpowiedzialności za likwidację szkody. I w taki sposób należy ją traktować. Wysokość kwoty bezspornej przeważnie jest zaniżona i warto domagać się dopłaty, w przypadku kiedy okaże się ona niewystarczająca. Każdy ma prawo dochodzić do roszczeń dalej.

Inaczej wygląda sytuacja kiedy zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem. Oznacza to, że zaproponowane przez daną firmę ubezpieczeniową wysokości świadczenia w pełni nas satysfakcjonują. Należy więc pamiętać o dokładnym przeczytaniu wszystkich dokumentów jakie podpisujemy.

 

Lokalizacje