• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Powrót do listy wpisów

Stłuczki, kolizje czy groźniejsze wypadki zdarzają się każdego dnia. Mogą dotyczyć również Państwa, nawet jeżeli jesteście uważnymi i przewidującymi kierowcami. Mniej ostrożni uczestnicy ruchu mogą spowodować uszkodzenia Waszych pojazdów zarówno niewielkie, jak i całkiem poważne. W przypadku jeżeli strony zdarzenia są zgodne co do okoliczności kolizji – należy spisać oświadczenie na specjalnym formularzu. Jeżeli nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności należy wezwać Policję, która wskaże osobę winną kolizji.

W warsztatach Grupy Kocol możesz wykonać bezgotówkowe naprawy. Dowiedz się więcej o naszej ofercie Bezgotówkowych napraw powypadkowych Kraków.

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy

W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy innego kierującego należy złożyć wniosek o likwidację szkody do firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca posiada OC. Można zgłosić to telefonicznie lub on-line poprzez formularz szkody komunikacyjnej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenie OC z bezpośrednią likwidacją. Procedura taka polega na zgłoszeniu się do własnego ubezpieczyciela, który wypłaca należne odszkodowanie. Następnie ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową sprawcy kolizji.

Jakie dokumenty przygotować?

Do zgłoszenia szkody komunikacyjnej konieczne są następujące dane i dokumenty:

  • imię i nazwisko oraz numer PESEL sprawcy,
  • dane osobowe osoby poszkodowanej,
  • numery rejestracyjne i marki obydwu pojazdów,
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • oświadczenie sprawcy lub dane jednostki Policji, która została wezwana na miejsce wypadku.

Oszacowanie strat przez rzeczoznawcę

Po zawiadomieniu ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie, skontaktuje się z Państwem rzeczoznawca, który dokona oględzin pojazdu oraz oceni zakres uszkodzeń. Wykona on również dokumentację fotograficzną zniszczonych elementów. Po wycenie zakład ubezpieczeniowy przedstawi kosztorys napraw uszkodzonego auta. Coraz częściej zdarza się także, że w przypadku niewielkich stłuczek firmy ubezpieczeniowe stosują uproszczone metody likwidacji szkody. W takim wypadku wystarczy osobiście wykonać zdjęcia, a wizyta rzeczoznawcy nie jest konieczna.

Wypłata odszkodowania

Pieniądze mogą być wypłacane w dwojaki sposób: jako wariant kosztorysowy i wariant warsztatowy. W pierwszej opcji otrzymujecie Państwo należne Wam odszkodowanie i sami udajecie się do wybranego zakładu naprawczego. W drugim przypadku likwidacja szkody odbywa się bezgotówkowo – wybrany zakład naprawczy dokonuje naprawy i otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej.

Jaka jest wysokość odszkodowania z OC sprawcy?

Kwota powinna w całości pokryć koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku. Kosztorys naprawy auta może obejmować użycie części oryginalnych lub ich zamienników. Jeżeli Państwa samochód objęty jest jeszcze gwarancją producenta – ubezpieczyciel powinien zaoferować naprawę z wykorzystaniem części oryginalnych. W przypadku aut starszych lub takich, w których już znajdują się nieoryginalne części, ubezpieczyciel może zaproponować naprawę przy użyciu zamienników. W każdym przypadku właściciel pojazdu musi wyrazić zgodę na ich wykorzystanie zamiast części oryginalnych.

Właściciel uszkodzonego pojazdu powinien otrzymać odszkodowanie w terminie do 30 dni od zgłoszenia szkody komunikacyjnej. W bardziej skomplikowanych przypadkach termin ten może przedłużyć się do 90 dni. Natomiast jeżeli w sprawie wypadku toczy się postępowanie przed sądem – firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie prawo do późniejszych wypłat odszkodowań.