• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Powrót do listy wpisów

 

Czasem wystarczy moment roztargnienia, nieuwagi i… Nieszczęście gotowe! W jednej chwili nasz pojazd zderzył się z innym użytkownikiem ruchu lub ze znakiem drogowym. Taka sytuacja może przytrafić się każdemu. Nie zawsze wiemy, jak się wówczas zachować. A w wielu przypadkach interwencja funkcjonariuszy policji wcale nie jest konieczna. Co należy zrobić będąc uczestnikiem kolizji drogowej?

W warsztatach Grupy Kocol możesz wykonać bezgotówkowe naprawy. Dowiedz się więcej o naszej ofercie Bezgotówkowych napraw powypadkowych Kraków.

W pierwszej kolejności – zadbaj o bezpieczeństwo!

Przy drobnej kolizji drogowej, najpierw powinniśmy ocenić swój stan zdrowia i bezpieczeństwo pasażerów. Jeśli stwierdzimy, że nic nam nie zagraża, zachowując środki ostrożności możemy wyjść z samochodu, włączyć światła awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy. Następnie sprawdzamy, czy drugi uczestnik kolizji ucierpiał w trakcie wypadku. Jeśli tak, przeprowadzamy czynności ratownicze, jeśli nie – zachowujemy spokój i próbujemy znaleźć wspólne rozwiązanie z wynikłej sytuacji…

Przy zdarzeniach drogowych, w których uczestnicy nie odnieśli obrażeń zdrowotnych, nie ma obowiązku wzywania policji. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z prawem, kierowcy powinni niezwłocznie usunąć uszkodzone samochody z jezdni. W przypadku, gdy pojazdu nie da się przestawić, uczestnicy wypadku muszą dokładnie oznakować pojazd.

Kolejny krok – postępowanie w sprawie oświadczenia

W dalszej kolejności, po uzyskaniu porozumienia stron kolizji, można przejść do spisania oświadczenia o zdarzeniu drogowym. To istotny dokument, który uprawni światków zdarzenia do ubiegania się o odszkodowanie w ramach polisy OC lub AC

W treści sprawozdania muszą znaleźć się dane osobowe uczestników stłuczki, uwzględniając imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, dane kontaktowe oraz informacje dotyczące posiadanych dokumentów prawa jazdy. Ponadto w dokumencie umieszczamy:

  • dane identyfikacyjne pojazdu,
  • datę i miejsce zdarzenia drogowego,
  • szczegółowy opis stłuczki, z uwzględnieniem szkód, okoliczności wypadku i innych parametrów jazdy,
  • dane świadków zdarzenia, 
  • numery polis ubezpieczeniowych,
  • podpisy uczestników kolizji.

Dobrym uzupełnieniem dokumentu będzie dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia. Najlepiej zdjęcia wykonać przed usunięciem uszkodzonych pojazdów z drogi.

Kiedy zgłosić kolizję do ubezpieczyciela?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, osoba uczestnicząca w kolizji drogowej ma aż 3 lata na zgłoszenie szkód w oddziale ubezpieczyciela. Dodatkowo termin liczony jest od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o uszkodzeniach i ustalił osobę zobowiązaną do dokonania niezbędnych napraw. 

Tyle teorii, jednak w praktyce warunki wypłaty odszkodowań mogą być inne. Ważne jest tutaj prześwietlenie zasad likwidacji szkód ustalonych przez ubezpieczyciela. Często wprowadza on własne wymogi dotyczące terminu zgłoszenia zdarzeń – najczęściej zobowiązują one osobę poszkodowaną do niemal niezwłocznego poinformowania o ich wystąpieniu. Dlatego najlepiej udać się do ubezpieczyciela jak najszybciej…

Przeczytaj:

Metody likwidacji szkód komunikacyjnych