• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Powrót do listy wpisów

 

Polisa AC pozwala dodatkowo zabezpieczyć samochód na wypadek stłuczki. To praktyczne ubezpieczenie, w którym sami możemy ustalić zakres ochrony oraz typy zdarzeń drogowych objętych ochroną. Warto jednak podkreślić, że nawet mimo spełnienia warunków wypłaty świadczenia, może ono zostać cofnięte. Tzw. wykluczenie szkody z AC ma chronić ubezpieczyciela przed próbami wyłudzenia pieniędzy. W jakich przypadkach prawo do odmowy świadczenia zostanie wykorzystane?

Kiedy najczęściej stosowane jest wykluczenie szkody?

Jednym z popularniejszych powodów jest prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych używek. Sprawca wypadku, który jechał w takim stanie nie może liczyć na zwrot kosztów naprawy. Podobna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy samochodem kieruje osoba nieposiadająca do tego uprawnień.

Z ubezpieczenia AC nie zostaną pokryte szkody powstałe w wyniku lekkomyślnych działań prowadzących do wypadku drogowego. Można do nich przykładowo zaliczyć:

  • niestosowanie się do znaków, którego skutkiem jest stłuczka z innym samochodem,
  • brawurowa jazda i wynikające z niej zderzenie auta z elementami jezdni,
  • pozostawienie kluczyków w samochodzie, co było skutkiem jego kradzieży,
  • brak obowiązkowego badania technicznego pojazdu.

Szkody eksploatacyjne również nie są objęte AC

Jeśli kierowca bagatelizował usterki pojazdu, co przełożyło się na wypadek samochodowy, także nie ma prawa do wypłaty ubezpieczenia. W trakcie eksploatacji zużycie pewnych elementów zawsze występuje, a właściciel samochodu powinien niezwłocznie je usunąć.

Wykluczenie z ubezpieczenia AC uzyskają również kierowcy, którzy wykorzystywali pojazd w inny sposób niż to wynika z jego przeznaczenia. Oznacza to, że jeśli przykładowo standardowy samochód osobowy zostanie przeciążony w trakcie wyścigu, prób bicia rekordów czy innych zawodów, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Ubezpieczenie AC zakłada pokrycie kosztów naprawy szkód jedynie w przypadkach losowych i niezamierzonych. Podstawą do udzielenia świadczenia jest więc udowodnienie tych dwóch cech przy konkretnym zdarzeniu drogowym. Gdy do kolizji dojdzie celowo, kierowca co prawda otrzyma świadczenie z UFG, jednak będzie trzeba dokonać zwrotu tych środków. Potocznie nazywa się to regresem ubezpieczeniowym.

Sytuacja jest bardzo podobna, gdy kierujący pojazdem ucieknie z miejsca spowodowanego wypadku. Tu  świadczenie może zostać wypłacone, jednak zgodnie z prawem kierowca musi je zwrócić. Dodatkowo takie zachowanie powoduje utratę części zniżek.

Przeczytaj także:

Metody likwidacji szkód komunikacyjnych

 

Lokalizacje