• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Powrót do listy wpisów

 

Wypadki i usterki samochodu mogą zdarzyć się każdemu. Na szczęście nie wszystkie problemy wymagają gruntownego przeglądu. Zdarza się i tak, że tracimy na pewien czas możliwość korzystania z auta, które jest nam niezbędne do normalnego funkcjonowania. W niektórych sytuacjach pomóc może auto zastępcze. Kiedy się nam ono należy?

W warsztatach Grupy Kocol możesz wykonać bezgotówkowe naprawy. Dowiedz się więcej o naszej ofercie Bezgotówkowych napraw powypadkowych Kraków.

Samochód z polisy OC – czy to możliwe?

W przypadku, gdy braliśmy udział w kolizji drogowej, której jesteśmy ofiarą, możemy ubiegać się o wydanie samochodu zastępczego z polisy ubezpieczeniowej sprawcy. Mamy prawo do pojazdu wtedy, gdy uszkodzony samochód nie jest zdolny do jazdy, a brak auta znacznie utrudni nam codzienne funkcjonowanie. Ubezpieczyciel nie może w takim przypadku zasłaniać się możliwością dojazdów do szkoły lub pracy za pośrednictwem środków komunikacji → samochód ma umożliwić nam dotarcie na miejsce docelowe w dowolnej chwili, a autobusy lub tramwaje nie spełniają takich wymagań.

Przed wynajęciem auta zastępczego musimy złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy oświadczenie, że chcemy skorzystać z tego rozwiązania. Należy też sporządzić uzasadnienie, w którym wyjaśniamy, że pojazd jest nam niezbędny, np. do dojazdu do pracy. Przy stwierdzeniu częściowej szkody, ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć koszty wynajmu za faktyczny okres naprawy auta. W przypadku całkowitego zniszczenia samochodu mamy prawo do pojazdu zastępczego w okresie od dnia kolizji do momentu nabycia auta lub zapłaty odszkodowania.

Jak to wygląda w przypadku AC oraz Assistance?

Obie formy ubezpieczenia umożliwiają wynajęcie samochodu zastępczego. W tym przypadku przy podpisywaniu umowy należy jednak zwrócić uwagę na Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Bardzo często w tańszych pakietach istnieje możliwość uzyskania samochodu zastępczego na okres maksymalnie 3-4 dni. Taki zapis umożliwi przykładowo dostarczenie bagaży z uszkodzonego samochodu oraz organizację naprawy lub poszukiwanie nowego środka lokomocji.

Odpowiednio wybrana polisa AC powinna gwarantować użycie samochodu zastępczego do momentu ukończenia napraw lub wypłaty należnego odszkodowania. Na ten okres ubezpieczyciel ma prawo do przyznania modelu tej samej lub niższej klasy. W przypadku, gdy nie otrzymamy należnego samochodu z winy ubezpieczyciela, możemy samodzielnie wynająć pojazd i domagać się zwrotu poniesionych kosztów.

Niekiedy prawo do auta zastępczego zapewnia umowa gwarancyjna

Niektóre umowy gwarancyjne oferują możliwość skorzystania z samochodu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego modelu. Najczęściej okres użytkowania pojazdu wynosi w tym przypadku około 4 dni. Taka usługa przysługuje też tylko wtedy, gdy nasze auto jest całkowicie niezdolne do jazdy, a warsztat, u którego zleciliśmy naprawy przekroczył termin prac.

Z samochodu zastępczego nie mogą skorzystać kierowcy, którzy przyczynili się do powstania usterek samochodu. W takim wypadku musimy radzić sobie sami. Trzeba jednak podkreślić, że udostępnienie samochodu zastępczego zależy od dobrej woli serwisu, który nie musi wprowadzać takiej opcji do umowy.

Grupa Kocpol oferuje szeroką gamę aut zastępczych dostępnych na czas naprawy. Sprawdź najlepszą ofertę aut zastępczych z oc sprawcy Kraków