• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Zgłoś szkodę

Zgłoszenie z ubezpieczenia AC

W celu sprawnej realizacji zgłoszenia prześlij:

Zdjęcie dowodu rejestracyjnego:

Zdjęcia szkody / zdarzenia wykonane zgodnie z instrukcją: