• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Powrót do listy wpisów

 

Stłuczka z innym użytkownikiem dróg lub lekkie zarysowania karoserii  są dość prostą usterką do naprawy. W niektórych jednak przypadkach regeneracja zepsutych części staje się kompletnie nieopłacalna, również ze względu na skalę zniszczeń. W takich sytuacjach posiadaczowi ubezpieczenia AC przysługują środki za szkodę całkowitą. Co kryje się pod tym pojęciem?

W warsztatach Grupy Kocol możesz wykonać bezgotówkowe naprawy. Dowiedz się więcej o naszej ofercie Bezgotówkowych napraw powypadkowych Kraków.

Szkoda całkowita w OC i AC

Definicje szkody całkowitej w odniesieniu do typu polisy znacząco się różnią.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia pojęcie to obejmuje wartość bliską 100% uszkodzeń. Jeśli towarzystwo udzielające polisy uzna, że straty są zbyt wysokie, może odmówić naprawy, ponieważ ich koszt przewyższałby wartość rynkową samochodu.

Przy polisie AC, szkoda całkowita obejmuje niższą wartość, która zazwyczaj wynosi 60-80% uszkodzeń. W takim przypadku właściciel samochodu dostaje odszkodowanie w wysokości różnicy między wartością rynkową samochodu a pozostałością po uszkodzonym samochodzie. Różnice w definicji pojęć wynikają głównie z charakteru umowy. AC jest dobrowolne, działanie polisy nie jest regulowane ustawami, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe same mogą decydować o jej warunkach.

Jak sprawdzić, czy szkoda jest całkowita?

W przypadku, gdy kierowca był sprawcą wypadku, a jego pojazd został uszkodzony w bardzo wysokim stopniu, należy skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Wyznacza ono uprawnionego rzeczoznawcę, który przeprowadza oględziny i wycenia wartość szkód.

Analiza ma uwzględnić nie tylko skalę zniszczeń pojazdu, lecz także opłacalność jego naprawy, w odniesieniu do wartości rynkowej pojazdu. Jeśli rzeczoznawca ustali minimum 60 -procentowy zakres zniszczeń, zaliczy szkodę jako całkowitą. Jednocześnie w trakcie oględzin wycenia się wartość pozostałości po pojeździe, która służy później do obliczenia należnego ubezpieczenia.

Co zrobić z wrakiem?

W świetle prawa cywilnego, samochód, nawet ten maksymalnie uszkodzony jest własnością kierowcy. To on odpowiada za zabezpieczenie i usunięcie wraku oraz jego zagospodarowanie. Właściciel może próbować naprawić uszkodzony pojazd na własny koszt, sprzedać na części lub zezłomować. W przypadku problemów z utylizacją auta można zgłosić się do ubezpieczyciela. Pracownik towarzystwa najprawdopodobniej wystawi wówczas pojazd na internetowej aukcji.

Warto podkreślić, że właściciel samochodu ma prawo do obejrzenia dokumentacji obliczeniowej wartości odszkodowania za powstałą szkodę całkowitą. Jeśli stwierdzimy wątpliwości, lub krzywdzące postanowienia ubezpieczyciela, możemy się od nich odwołać w czasie do trzech lat od powstania szkody.

 

Przeczytaj także:

Metody likwidacji szkód komunikacyjnych

 

Lokalizacje