• Likwidacja szkód OC/AC
  • Rozliczenia bezgotówkowe
  • 509 649 333 ul. Chełmońskiego 260, Kraków
  • 502 485 082 ul. Balicka 117, Kraków

Likwidacja
szkody OC/AC

Powrót do listy wpisów

 

Ubezpieczenie AC to świetne zabezpieczenie naszego pojazdu w przypadku jego uszkodzenia. Eksploatacja samochodu wiąże się z ryzykiem wypadków i kolizji, a obowiązkowa polisa OC nie zawsze pomoże nam pokryć koszty naprawy. Przy podpisywaniu umowy Autocasco, kierowca ma również możliwość wskazania znacznie szerszego spektrum sytuacji, w których ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie. Właściciel pojazdu ma jednak pewne obowiązki. Jednym z nich jest zgłoszenie szkody w odpowiednim terminie ustalonym przez usługodawcę… Dlaczego jest to ważne? I w jakim czasie powinienem zgłosić szkodę?

W warsztatach Grupy Kocol możesz wykonać bezgotówkowe naprawy. Dowiedz się więcej o naszej ofercie Bezgotówkowych napraw powypadkowych Kraków.

Nie ma pośpiechu! No nie do końca…

Każdy ubezpieczyciel ustala indywidualne warunki umowy ubezpieczenia. W większości dokumentów usługodawców znajduje się jednak podobny zapis, który brzmi następująco:

„W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych [ust. w OWU] Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku”.

Przepis obliguje więc kierowcę do jak najszybszego zgłaszania poniesionych szkód. W przypadku, gdy właściciel pojazdu będzie zwlekał z kontaktem, ubezpieczyciel może odnieść się do powyższego zapisu i proporcjonalnie obniżyć kwotę wypłacanych środków. Jest to zrozumiałe podejście, którego celem jest uniknięcie prób oszustw ubezpieczeniowych, związanych przykładowo ze zwiększeniem skali zniszczeń powypadkowych przez kierowcę.

W jakim terminie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Najlepiej fakt ten należy zgłosić tak szybko jak się da. Pozwoli to znacznie przyspieszyć proces weryfikacji zdarzenia, przez co ubezpieczyciel sprawnie podejmie decyzję o wypłacie potrzebnego na remont pojazdu odszkodowania.

Ponadto poszczególne firmy indywidualnie ustalają ostateczny termin zgłoszenia szkody. Może on wynieść od 1 do 7 dni roboczych od wystąpienia usterki. Towarzystwa ubezpieczeniowe w tej kwestii mają zróżnicowane wymagania, przykładowo:

  • korzystając z polisy Alianz Direct, kierowca ma 4 dni na zgłoszenie uszkodzeń,
  • w przypadku Axa Direct zdarzenie można zarejestrować do 7 dni roboczych,
  • ubezpieczyciel Link4 wymaga natychmiastowego kontaktu, maksymalnie do 24 godzin od stwierdzenia szkód.

3 dni, ale od kiedy?

Warto przy tym doprecyzować, od którego momentu odliczany jest czas. Użytkownik pojazdu może zgłosić szkody w odpowiednim terminie od daty stwierdzenia szkód. W przypadku uszkodzeń na drodze czas liczy się oczywiście od godziny takiego zdarzenia.

Gdy jednak zauważymy, że ktoś podczas naszej nieobecności zarysował karoserię wcześniej, czas na zgłoszenie sprawy do ubezpieczyciela odliczany jest od momentu stwierdzenia przez nas usterki.

Przeczytaj także:

Metody likwidacji szkód komunikacyjnych